Ceník

Cena za dílo se stanoví dohodou stran a bude vyúčtována z těchto hodinových sazeb a položek:   

1 pracovní hodina / pracovník       400,- Kč   

1 cestovní hodina / pracovník       300,- Kč

1 hodina svařování MIG/TIG       od  500,-Kč    

kilometrovné                                                     12,- Kč/km    uvedené ceny bez DPH