Ceník

Cena za dílo se stanoví dohodou stran a bude vyúčtována z těchto hodinových sazeb a položek:   

1 pracovní hodina / pracovník       300,- Kč   

1 cestovní hodina / pracovník       200,- Kč

1 hodina svařování MIG                   350,-Kč    

1 hodina svařování TIG                    500,-Kč   

kilometrovné                                                     10,- Kč/km    uvedené ceny bez DPH